Sản phẩm

Mobile Hotspots

Sản phẩm
Mobile Hotspots

Thiết bị phát sóng Wifi giúp bạn kết nối mạng Internet
nhanh chóng. Sử dụng 24/7 trong và ngoài
lãnh thổ Việt Nam

DÀNH CHO

Doanh nghiệp
Cá nhân
Tổ chức
Đại lý du lịch

WIFI DU LỊCH

Đa dạng các loại gói data
Thiết bị mỏng nhẹ, tiết kiệm pin, hợp thời trang
Cung cấp wifi tại 190+ quốc gia và vùng lãnh thổ
20+ nước không giới hạn data tốc độ cao 4G
1 thiết bị kết nối được cho nhiều thành viên

SIM DU LỊCH

Sim chính hãng nội địa
Tiện lợi, dễ lắp đặt
Giá cạnh tranh

AN TOÀN, LINH HOẠT

Kết nối an toàn 100%
Mã hóa bằng mật khẩu
Chuyển vùng tự động

Thiết bị phát sóng Wifi giúp bạn kết nối mạng Internet nhanh chóng. Sử dụng 24/7 trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

DÀNH CHO

Doanh nghiệp
Cá nhân
Tổ chức
Đại lý du lịch

WIFI DU LỊCH

Đa dạng các loại gói data
Thiết bị mỏng nhẹ, tiết kiệm pin, hợp thời trang
Cung cấp wifi tại 190+ quốc gia và vùng lãnh thổ
20+ nước không giới hạn data tốc độ cao 4G
1 thiết bị kết nối được cho nhiều thành viên

SIM DU LỊCH

Sim chính hãng nội địa
Tiện lợi, dễ lắp đặt
Giá cạnh tranh

AN TOÀN, LINH HOẠT

Kết nối an toàn 100%
Mã hóa bằng mật khẩu
Chuyển vùng tự động

Discuss a project or partnership