Giải pháp

Định danh khách hàng điện tử

Giải pháp
Định danh khách hàng điện tử

Nhận diện khách hàng nhanh chóng, chính xác
và tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các rủi ro
liên quan đến pháp lý

DÀNH CHO

Ngân hàng
Doanh nghiệp
Tổ chức

NHẬN DIỆN KÝ TỰ QUANG HỌC

Trên tất cả các loại thẻ CMND/CCCD
Hỗ trợ đọc QR Code & MRZ Code

XÁC THỰC SỰ SỐNG

Kiểm tra 2 lớp
Thời gian trung bình để xác thực ~ 9 giây
FAR và FRR thấp (1.0%, 0.5%)

4 LOẠI KIỂM TRA

Kiểm tra logic
Kiểm tra giả mạo
Kiểm tra gian lận
Kiểm tra chân dung

eKYC CMS TÙY CHỈNH, DỄ SỬ DỤNG

Theo dõi và phân tích dữ liệu của khách hàng
Hiệu chỉnh hệ thống để thay đổi quyết định xét duyệt theo khẩu vị rủi ro
Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư tuyệt đối
Tích hợp SDKs, APIs

Nhận diện khách hàng nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến pháp lý

DÀNH CHO

Ngân hàng
Doanh nghiệp
Tổ chức

NHẬN DIỆN KÝ TỰ QUANG HỌC

Trên tất cả các loại thẻ CMND/CCCD
Hỗ trợ đọc QR Code & MRZ Code

XÁC THỰC SỰ SÔNG

Kiểm tra 2 lớp
Thời gian trung bình để xác thực ~ 9 giây
FAR và FRR thấp (1.0%, 0.5%)

4 LOẠI KIỂM TRA

Kiểm tra logic
Kiểm tra giả mạo
Kiểm tra gian lận
Kiểm tra chân dung

eKYC CMS TÙY CHỈNH, DỄ SỬ DỤNG

Theo dõi và phân tích dữ liệu của khách hàng
Hiệu chỉnh hệ thống để thay đổi quyết định xét duyệt theo khẩu vị rủi ro
Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư tuyệt đối
Tích hợp SDKs, APIs