Giải pháp

Đặt khám đa kênh

Giải pháp
Đặt khám đa kênh

Tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực cho các cơ sở y tế
và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh
của bệnh nhân

DÀNH CHO

Cơ sở y tế
Phòng khám
Bác sĩ
Đơn vị cung ứng trang, thiết bị y tế

QUẢN LÝ ĐẶT KHÁM

Đặt khám tại viện
Đặt khám tại nhà
Đặt khám trực tuyến

QUẢN LÝ HỒ SƠ KHÁM BỆNH

Lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân
Kết quả khám bệnh
Đơn thuốc của bệnh nhân
Hướng dẫn điều trị

QUẢN TRỊ CƠ SỞ Y TẾ

Thống kê tình trạng đặt khám theo thời gian thực
Phân cấp, phân quyền nhân sự

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Lưu trữ, phân loại thông tin khách hàng
Đề xuất gói dịch vụ phù hợp tới khách hàng
Tạo khảo sát, thông báo đến khách hàng

Tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực cho các cơ sở y tế và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh của bệnh nhân

DÀNH CHO

Cơ sở y tế
Phòng khám
Bác sĩ
Đơn vị cung ứng trang, thiết bị y tế

QUẢN LÝ ĐẶT KHÁM

Đặt khám tại viện
Đặt khám tại nhà
Đặt khám trực tuyến

QUẢN LÝ HỒ SƠ KHÁM BỆNH

Lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân
Kết quả khám bệnh
Đơn thuốc của bệnh nhân
Hướng dẫn điều trị

QUẢN TRỊ CƠ SỞ Y TẾ

Thống kê tình trạng đặt khám theo thời gian thực
Phân cấp, phân quyền nhân sự
Quản lý doanh thu

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Lưu trữ, phân loại thông tin khách hàng
Đề xuất gói dịch vụ phù hợp tới khách hàng
Tạo khảo sát, thông báo đến khách hàng

Thảo luận về một dự án, quan hệ đối tác hoặc trải nghiệm giải pháp