Sản phẩm

Tin tức điện tử

Sản phẩm​
Tin tức điện tử

Truyền tải thông tin đi khắp toàn cầu với số lượng
không giới hạn

DÀNH CHO

Mọi độc giả

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Cập nhật tin nhanh Việt Nam và thế giới mới trong ngày
Đa dạng chuyên mục tin tức
Tương tác trực tiếp

TIỆN ÍCH TÍCH HỢP

Tỷ giá
Thời tiết
Phim ảnh
Giải trí
Mạng xã hội

QUẢN LÝ TRANG TIN

Sắp xếp, phân loại tin tức
Phân quyền giới hạn người dùng
Thống kê bài viết, số lượng người truy cập

Truyền tải thông tin đi khắp toàn cầu với số lượng không giới hạn

DÀNH CHO

Mọi độc giả

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Cập nhật tin nhanh Việt Nam và thế giới mới trong ngày
Đa dạng chuyên mục tin tức
Tương tác trực tiếp

TIỆN ÍCH TÍCH HỢP

Tỷ giá
Thời tiết
Phim ảnh
Giải trí
Mạng xã hội

QUẢN LÝ TRANG TIN

Sắp xếp, phân loại tin tức
Phân quyền giới hạn người dùng
Thống kê bài viết, số lượng người truy cập

Thảo luận về một dự án, quan hệ đối tác hoặc trải nghiệm giải pháp